BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 109729

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Roosevelta 33/35
88-100 Inowrocław
Telefon (0-52) 355 02 00 wew. 374
Władze jednostki: Dyrektorem Centrum jest Maria Kozłowska
Zakres obowiązków:
PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu powołana do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych publicznych charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzinnej opieki zastępczej, jednostek poradnictwa specjalistycznego, strukturze tym rodzinnego, strukturze szczególności strukturze zakresie finansowo administracyjnym.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonują cztery zespoły:
- finansowo księgowy
- ds. pomocy instytucjonalnej (DPS, placówki opiekuńczo wychowawcze)
- ds. pomocy środowiskowej (rodziny zastępcze)
- ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Załączniki:

regulamin_pcpr.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: wtorek, 14 czerwca 2005, godz. 09:13
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.pcpr.pdf  -> pobierz
Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Rozmiar: 499KB
  Data dodania: środa, 19 lipca 2006, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf