BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 109725

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Roosevelta 33/35
88-100 Inowrocław
Telefon (0-52) 355 02 00 wew. 374
Władze jednostki: Dyrektorem Centrum jest Maria Kozłowska
Zakres obowiązków:
PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzinnej opieki zastępczej, jednostek poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego, w szczególności w zakresie finansowo administracyjnym.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonują cztery zespoły:
- finansowo księgowy
- ds. pomocy instytucjonalnej (DPS, placówki opiekuńczo wychowawcze)
- ds. pomocy środowiskowej (rodziny zastępcze)
- ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne działania:
• Ustawa z dnia 29. 11. 1990 r o pomocy społecznej (Dz.U.64.414 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 5. 06. 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.142.1592 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 27. 08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.106.668 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19. 08. 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.111.535 z późniejszymi zmianami)
• Regulamin organizacyjny PCPR zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 13. 03. 2002 r.

Załączniki:

regulamin_pcpr.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: wtorek, 14 czerwca 2005, godz. 09:13
  Typ MIME: application/pdf
 
statut.pcpr.pdf  -> pobierz
Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Rozmiar: 499KB
  Data dodania: środa, 19 lipca 2006, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf