BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533614

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/5/1998
Dotyczy: w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu
Uchwała Nr I/5/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 1998 r.


w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 101, ust. 2 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje

§1


Termin wyboru Zarządu Powiatu ustala się na dzień 14 listopada 1998 r.

§2

Uchwła wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek