BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541614

Data: 14 listopada 1998 r.
Nr uchwały: II/6/1998
Dotyczy: w sprawie regulaminu tajnego głosowania przy wyborze Pełnomocnika do organizacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr II/6/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 1998 r.

w sprawie regulaminu tajnego głosowania przy wyborze Pełnomocnika do organizacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Na podstawie art. 101 ust. 3 i 4 ustawy z 29 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Oz.U.Nr 133, poz. 872)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przy wyborze Pełnomocnika do organizacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu stosuje się odpowiednio Uchwalę Nr 1/98 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 listopada 1998r. w sprawie regulaminu tajnego głosowania przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek