BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531981

Data: 23 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/15/1999
Dotyczy: w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr IV/15/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 stycznia 1999 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art.2 ust.4.art.12 pkt.1.art.19 oraz art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91.poz.578)


Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Uchwalić Statut Powiatu Inowrocławskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały zlecić Przewodniczącej Rady.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Potrzeba uchwalenia Statutu Powiatu wynika z faktu utworzenia z dniem 1 stycznia 1999r.Powiatu Inowrocławskiego. W celu zredagowania projektu Statutu, Rada Powiatu na sesji w dniu 14 listopada 1998r.powołała 5-osobowy skład Komisji Statutowej. W związku z powyższym Rada Powiatu podjęła decyzję o opracowaniu Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek