BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533818

Data: 29 maja 1999 r.
Nr uchwały: VIII/43/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
Uchwala Nr VIII/43/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 1999 r.

w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 , poz. 1014 ) i
Art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 , poz. 5782 z późn.zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć środek specjalny przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§2


Środki specjalne, pochodzące z dobrowolnych wpłat i darów gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§3


Pozyskane w ramach tej formy gospodarki środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla osób niepełnosprawnych.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, stanowić będzie realizację wniosku ww. jednostki o stworzenie możliwości gospodarowania pozyskanymi darowiznami zgodnie z zasadami form organizacyjno prawnych sektora finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu.Starosta
Leonard Maciejewski