BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533692

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/65/99
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych oraz perspektywie ich poprawy i rozwoju
UCHWAłA Nr XI/65/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 1999 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych oraz perspektywie ich poprawy i rozwoju.

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację o stanie technicznym dróg powiatowych oraz perspektywie ich poprawy i rozwoju po uwzględnieniu możliwości finansowych i organizacyjno - technicznych.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 18 października 1999 roku w związku z przedstawioną informacją o stanie technicznym dróg powiatowych oraz perspektywie ich poprawy i rozwoju i pozytywnie ocenioną przez Zarząd Powiatu występuje do wysokiej Rady z inicjatywą przyjęcia tej informacji w formie uchwały.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski