BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533660

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/77/2000
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr XIII/77/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.


zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr IV /17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu )wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchwały, ustalającym osobowy skład Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa skreślić w pkt. 3 słowa: "Figas Włodzimierz",
2) w § 1 uchwały ustalającym osobowy skład Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu:
- w pkt. 2 skreślić słowa: "Figas Włodzimierz" i w to miejsce powołać na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego przedmiotowej komisji pana Bogdana Paradę,
- w związku z powyższym w pkt. 5 skreślić słowa: "Parada Bogdan".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z podjęciem Uchwały Nr XII/71/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa istnieje potrzeba dokonania stosownych zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, której pan Figas był członkiem oraz Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, w której pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego. W związku z powyższym niezbędne jest także uzupełnienie w najbliższym czasie osobowego składu ww. komisji.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek