BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533619

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/93/2000
Dotyczy: upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Uchwała Nr XIV/93/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Upoważnić Przewodniczącą Rady Powiatu Inowrocławskiego do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu.
2. Zakres powyższych czynności obejmuje:
- nawiązywanie stosunku pracy,
- udzielanie urlopów,
- podpisywanie delegacji,
- przyznawanie nagród obowiązujących w przepisach prawa.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z postanowieniem art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm. ) Rada Powiatu Inowrocławskiego upoważnia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowrocławskiego Przewodniczącą Rady Powiatu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek