BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533839

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/102/2000
Dotyczy: założenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu
Uchwała Nr XV/102/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: założenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Założyć publiczne Liceum Ogólnokształcące w Kościelcu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu, z dniem 1 września 2000 roku.

§2


Siedzibą Liceum Ogólnokształcącego, o którym mowa w § 1 będzie budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu, 88 - 170 Pakość.

§3


Liceum określone w § 1 wejdzie w skład funkcjonującego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu.

§4


Zasady organizacyjne szkoły reguluje statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu z uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Baza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu oraz kwalifikacje nauczycieli umożliwiają utworzenie publicznego Liceum Ogólnokształcącego. W związku z założeniami reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego przewidującymi ukończenie liceum przez ok. 80 % populacji uczniów a także w odpowiedzi na postulaty środowisk gmin Janikowa i Pakości, zasadne staje się podjęcie uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski