BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531811

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/152/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 r.

Uchwała Nr XX/152/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie powyższej uchwały jest niezbędne w świetle art. 12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 999 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i w związku z art. l35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1O14 z późn. zm.). Na podstawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 r. Rada Powiatu stwierdza, że budżet jest prawidłowo realizowany.


Starosta
Leonard Maciejewski