BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533689

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/101/2003
Dotyczy: wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIV/101/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. W wyniku głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wybrany został radny p. Bogdan Parada.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 Nr 154, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) i wcześniejszą rezygnacją z funkcji członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu przez Pana Stefana Janeczka zasadnym staje się podjęcie uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski