BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521724

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/27/2002
Dotyczy: wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr III/27/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. W wyniku głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wybrany został radny Stefan Janeczek.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UZASADNIENIE


W związku ze złożeniem rezygnacji z członka w Zarządzie Powiatu przez Pana Mariana Świątkowskiego zasadnym staje się podjęcie uchwały.

Starosta
Leonard Maciejewski