BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533866

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/161/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o stanie technicznym dróg powiatowych i przygotowaniu do utrzymania dróg w okresie zimy 2000/2001
Uchwała Nr XXII/161/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji o stanie technicznym dróg powiatowych i przygotowaniu do utrzymania dróg w okresie zimy 2000/2001.

Na podstawie art. 4 ust. 6 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację o stanie technicznym, znajdujących się na terenie Powiatu Inowrocławskiego, dróg powiatowych i przygotowaniu do utrzymania tych dróg w okresie zimy 2000/2001.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na terenie Powiatu Inowrocławskiego Zarząd Dróg Powiatowych zarządza, siecią dróg kategorii powiatowych o długości 543,426 km, w tym dróg znajdujących się na obszarze miast 46,626 km, i pozamiejskich 496,80 km. Ogólnie stan techniczny dróg uległ niewielkiej poprawie.
Informację Zarządu Dróg Powiatowych pozytywnie ocenioną przez Zarząd Powiatu proszę Wysoką Radę o przyjęcie w formie uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski