BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533626

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/179/2001
Uchwała Nr XXIV/179/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w Powiecie Inowrocławskim w 2000 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w Powiecie Inowrocławskim w 2000 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Podjąć niezbędne czynności, mające na celu powstanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego połączonego z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz doposażenia Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w 40 - metrowy podnośnik.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn.zm.) oraz w związku z art. 14 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz.400 z późn.zm.).


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek