BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531959

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/183/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2000 z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXIV/183/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2000 z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18) w zw. z art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 21 c ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów ( tekst jednolity z 1999 r., Dz. U. Nr 52, poz. 547 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie za rok 2000 z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Do ustawowych zadań powiatu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w tym również ochrona praw konsumenta ( ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów (ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów - t. j. z 1999 r., Dz. U. Nr 52, poz. 547 z późn. zm.). Rada Powiatu Uchwałą Nr XV/l 06/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r. powołała na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Pana Macieja Stefańskiego. W kontekście powyższego, uważa się za zasadne złożenie sprawozdania z jego dotychczasowej działalności.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Załączniki:

zal.183.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 369KB
  Data dodania: piątek, 10 października 2003, godz. 09:06
  Typ MIME: application/pdf