BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521730

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/185/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszwicy
Uchwała Nr XXIV/185/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszwicy.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 2000 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszwicy, który to projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn.. zm . ) projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga m. in. opinii właściwych organów powiatu, których ludności udziela świadczeń zdrowotnych. Warunki, które powinien spełniać taki projekt określone zostały wart. 43 ust. 1 cytowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinna określać formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu, dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji. W związku z planowaną likwidacją Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszwicy Burmistrz Miasta Kruszwicy skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 15 stycznia 2001 r. pismo nr KKF 8023-3/2001 dotyczące zaopiniowania przez Radę Powiatu w Inowrocławiu projektu uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszwicy. Konieczne jest zatem podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Załączniki:

zal.185.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 260KB
  Data dodania: piątek, 10 października 2003, godz. 09:12
  Typ MIME: application/pdf