BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541616

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/229/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa
Uchwała Nr XXIX/229/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 14 i art. 12 pkt 11 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisów określonych wart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) zgodnie z przyjętym regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu został wyznaczony w ramach Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa koordynator i na sesji w miesiącu styczniu br. zobowiązano koordynatora do przygotowania sprawozdania z działalności ds. rolnictwa.


Starosta
Leonard Maciejewski