BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533697

Data: 27 marca 2002 r
Nr uchwały: XXXV/272/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XXXV/272/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informacje Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (tj. z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.)
Zgodnie z powołanymi przepisami Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek