BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541625

Data: 3 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVII/114/2003
Dotyczy: przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006".
Uchwała Nr XVII/114/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 grudnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006".

Na podstawie art.12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1586)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowi przepis zawarty w art.12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 z późn. zm.). Na podstawie powołanego przepisu Rada Powiatu uchwala powiatowy plan zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, którego projekt opracowany został na podstawie art.38a ust.2, pkt 3 tej ustawy przez komisję bezpieczeństwa i porządku.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.114.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,8MB
  Data dodania: czwartek, 11 grudnia 2003, godz. 13:15
  Typ MIME: application/pdf