BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533823

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/58/2003
Dotyczy: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Uchwała Nr X/58/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 31 c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć rezygnację i zwolnić z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu Pana Stefana Janeczka.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie


W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wywołanie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski