BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Informacje ogólne
Ilość odsłon: 10578

Powiat Inowrocławski został utworzony w 1999 roku na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wszystkie sprawy związane z zadaniami, które realizuje powiat można załatwić w Starostwie Powiatowym w poszczególnych wydziałach oraz jednostkach podległych, takich jak np.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, domy pomocy społecznej, domy dziecka, szkoły, Szpital Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy. W niektórych wydziałach funkcjonują wyodrębnione komórki organizacyjne, które zajmują się wypełnianiem określonej części kompetencji danego wydziału.
Szczegóły dotyczące zakresu zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne znaleźć można w dziale BIP zatytułowanym Starostwo Powiatowe. Dział ten zawiera również informacje o kierownictwie Starostwa oraz składzie osobowym Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu i Zarząd Powiatu są organami, za pośrednictwem których podejmowane są decyzje w imieniu społeczności lokalnej. Informacje dotyczące składu osobowego oraz działalności Rady Powiatu Inowrocławskiego umieszczone są w odrębnej części BIP pt. Rada Powiatu.

Rozdział Prawo lokalne zawiera prawne podstawy działania Starostwa takie jak statut i regulamin organizacyjny. Są to akty wewnętrzne jednostki, które określają strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego oraz szczegółowy zakres obowiązków, jakie mają wypełniać poszczególne wydziały. W tej części Biuletynu znajdują się również uchwały podejmowane przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu.

Rozdział Zamówienia Publiczne zawiera aktualne ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Starostwo.

Wykonywanie zadań przez powiat odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich środków finansowych. Są one ustalone w uchwale budżetowej powiatu. Jest to plan finansowy, który obejmuje dochody i wydatki powiatu. Budżet Powiatu Inowrocławskiego jest przedstawiony w części BIP poświęconej Finansom.