BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Informacje ogólne
Ilość odsłon: 10565

Biuletyn Informacji Publicznej to publikator udostępniający informacje publiczne za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron.
Zakres publikowanych informacji przedstawia menu po lewej stronie. Menu podzielone jest na działy tematycznek(kategorie), na które składają się kolejne pozycje (podkategorie). Stąd możemy dotrzeć do stron i podstron z informacjami.

Obok informacji tekstowych, w redagowaniu naszej strony BIP wykorzystujemy za-łączniki w postaci plików do pobrania w formacie doc; pdf; xls; rtf. Przeglądanie plików pdf wymaga programu Acrobat Reader , którego bezpłatną wersję można pobrać ze strony Adobe Acrobat Reader

Wygodną formę szybkiego dotarcia do interesujących nas zagadnień stwarza wyszu-kiwarka informacji umieszczona na naszej stronie w prawym górnym rogu.

Charakterystykę powiatu, listę gmin oraz dane teleadresowe zamieściliśmy w Infor-macjach ogólnych. Tam też dostępna jest strona z aktualnymi ogłoszeniami i komunikatami urzędowymi (decyzje starosty dotyczące min. pozwoleń wodno prawnych, budowlanych, in-formacje o konkursach na kierownicze stanowiska itp.)
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Starostwo znajdują się w rozdziale Zamówienia Publiczne.

Szczegóły dotyczące zakresu zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne znaleźć można w dziale BIP zatytułowanym Starostwo Powiatowe. Dział ten zawiera również informacje o kierownictwie Starostwa oraz składzie osobowym Zarządu Powiatu.
Odpowiedź na pytania gdzie? co? i jak? załatwić w Starostwie Powiatowym w poszczegól-nych wydziałach uzyskamy wybierając kategorię „załatwianie spraw”. Stąd pobierzemy rów-nież odpowiednie formularze oraz wzory różnych pism, wniosków, podań itp.
Specjalna pozycja przeznaczona została na prezentację jednostek wchodzących w struktury. Część jednostek posiada własne strony internetowe, do których zamieściliśmy sto-sowne linki.

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu znajdują się w odpowiednich podkategoriach rozdziału Prawo lokalne .
Podkategoria „podstawy prawne działania‘’ zawiera Statut Powiatu Inowrocławskiego. Znaj-duje się tam również Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu określający strukturę organizacyjną Starostwa oraz szczegółowy zakres obowiązków, wypeł-nianych przez poszczególne wydziały.

Uchwała budżetowa powiatu wraz z podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi obrazującymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową, poziom dochodów i wydatków oraz infor-macje o mieniu powiatu są przedstawione w części BIP poświęconej Finansom.