BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494751

Data: 13 sierpnia 2OO3 r.
Nr uchwały: 120/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gniewkowie do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 120/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2OO3 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gniewkowie do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie dróg w Gniewkowie, ujętych w załączniku do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Burmistrz Gminy Gniewkowa zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg w Gniewkowie do kategorii dróg gminnych zgodnie z załączonym wykazem i mapą. Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w powiecie inowrocławskim i zarazem porządkuje przynależność administracyjną tych dróg. Zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 i Nr 86, poz. 958 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984 i 216, poz. 1826 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721 ) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 ) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski