BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494717

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 152/2003
Dotyczy: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław
Uchwała nr 152/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 października 2003 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław.

Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 38 ust. l w związku z art. 39 ust. l, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz § 4 pkt 3, §13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości zabudowanej ustalonej przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz określić wadium i postąpienie dla zbycia w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej, w sposób określony w załączniku, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


W związku z faktem, iż w dniu 10 października 2003 r. pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław, określonej w załączniku do niniejszej uchwały zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niżej niż 50 % tej wartości.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokość wadium oraz wysokość postąpienia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.152.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 14:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.152.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 136KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 14:12
  Typ MIME: application/pdf