BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505585

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 158/2003
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
Uchwała nr 158/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 listopada 2003 r.


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) w związku z art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok, przyjętego uchwałą nr 27/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003, zmienioną uchwałami Zarządu Powiatu nr 44/2003 z dnia 6 marca 2003 r., nr 52/2003 z dnia 26 marca 2003 r., nr 59/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r., nr 77/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r., nr 107/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., nr 117/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. i nr 134/2003 z dnia 3 września 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, zawarcia umów z Inspektoratem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Bydgoszczy i Firmą Sport - Premium Sp. z 0.0., wprowadzenia ponadplanowych dochodów, uruchomienia rezerwy ogólnej oraz przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.158.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 13:01
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.158.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 112KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 13:01
  Typ MIME: application/pdf