BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505566

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 161/2003
Dotyczy: sprzedaży samochodu marki Fiat UNO stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 161/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2003 r.


w sprawie sprzedaży samochodu marki Fiat UNO stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zbyć w formie sprzedaży samochód marki Fiat UNO, rok produkcji 1997 numer rejestracyjny CIN 80 FX, nr podwozia ZFA,146A 00000 10897, nr silnika 156 A22467660302 stanowiący wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Przeznaczony do sprzedaży samochód osobowy Fiat UNO służy do nauki jazdy prowadzonej w CKP w Inowrocławiu. Znaczny stopień wyeksploatowania wymienionego wyżej samochodu, a także fakt, że egzaminy końcowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przeprowadzane są wyłącznie na samochodach marki Opel Corsa powodują, że zachodzi konieczność zbycia w/w samochodu i kupna nowego auta marki Opel Corsa. Zgodnie z atr. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym gospodarowanie mieniem powiatu należy do zadań zarządu powiatu. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski