BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496827

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 162/2003
Dotyczy: sprzedaży samochodu marki FS Lublin ŻUK A 11B stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 162/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2003 r.


w sprawie sprzedaży samochodu marki FS Lublin ŻUK A 11B stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zbyć w formie sprzedaży samochód marki FS Lublin ŻUK A 11B, rok produkcji 1986 numer rejestracyjny CIN 06 CL, nr podwozia SULB1111060445734, nr silnika 1148109 stanowiący wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu złożył wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki FS Lublin ŻUK A 11 B rok produkcji 1986 r. nr rejestracyjny CIN - 06CL . W opinii rzeczoznawcy całość kosztów naprawy pojazdu przekracza 60% jego wartości. W związku z powyższym nie celowe byłoby przeprowadzenie remontu kapitalnego. Art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy Z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowi, że gospodarowanie mieniem powiatu należy do zadań zarządu powiatu. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski