BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505546

Data: 4 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 196/2004
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Agnieszce Ś.
Uchwała nr 196/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 lutego 2004 r.


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Pani Agnieszce Ś.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r., nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wynająć Pani Agnieszce Ś. na czas zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku lokal mieszkalny położony w Ludzisku.(dalsza część wyłączona z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.nr 133 z 1997 r.)

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Pani Agnieszka Ś. wynajmuje lokal (treść wyłączona z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.nr 133 z 1997 r.) w Ludzisku od 1 marca 2002 r. Forma wynajmu jest zgodna z art.5 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr. 71 poz. 733 z późn. zm. ) .(dalsza część wyłączona z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.nr 133 z 1997 r.)
Starosta
Leonard Maciejewski