BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494715

Data: 27 listopada 2002r
Nr uchwały: 3/2002
Dotyczy: w sprawie przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem
Uchwała Nr 3/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2002r.


w sprawie przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV /267 /2002r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od innych jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przekazać komputer wraz z oprzyrządowaniem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska

Uzasadnienie


W związku z przeniesieniem służbowym pracownika realizującego dotychczas zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej tut. Starostwa pozostał niewykorzystany zestaw komputerowy z oprzyrządowaniem zakupiony w 1999r. z odpisu 2% na realizację zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z uwagi, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w/w zestaw komputerowy zostanie przekazany po podjęciu uchwały protokołem zdawczo - odbiorczym na jego rzecz.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w tym względzie.

Starosta
Leonard Maciejewski