BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494741

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 529/2005
Dotyczy: sprzedaży stali pozostałej po gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
UCHWAŁA NR 529/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005r.

w sprawie: sprzedaży stali pozostałej po gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż stali - dwuteownika o przekroju 240 x 100, pozostałej po wymianie konstrukcji dachowych na stodole i garażach gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie i obniżyć jej cenę o 30 % w stosunku do ceny rynkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 529/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie: sprzedaży stali pozostałej po gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Dwuteownik pozostał po wymianie konstrukcji dachowych na stodole i garażach gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Prace remontowe zostały wykonane ponad 20 lat temu. Stal była ułożona pod dachem, jednak korozja lekko ją naruszyła. W związku z tym, zasadnym jest sprzedać pozostałą stal i obniżyć jej cenę o 30 % w odniesieniu do ceny rynkowej.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.STAROSTA
Leonard Maciejewski
Sprawę prowadzi: Wanda Gładyszewska

Załączniki:

zal.z.529.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: piątek, 25 listopada 2005, godz. 09:16
  Typ MIME: application/pdf