BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 238609

Janikowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” w Janikowie
ul. Ogrodowa 4/38
88-160 Janikowo
tel. (0-52) 351-32-73

Prezes – Zdzisława Błachowiak

Cele:
• społeczna działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych realizowana poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do profilaktyki i rehabilitacji kalectwa
2. organizowanie czynnego wypoczynku, wycieczek i obozów
3. prowadzenie świetlic
4. udzielanie pomocy materialnej i prawnej rodzicom lub opiekunom dzieci