BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176492

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 27 kwietnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 27 kwietnia 2005r.


Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za luty 2005r. oraz za okres od 1 stycznia 2005r. do 28 lutego 2005r. (uchwała nr 406/2005),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz mikrotomu saneczkowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 407/2005),

- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo (uchwała nr 408/2005),

- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo (uchwała nr 409/2005),

- ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych (uchwała nr 410/2005).


STAROSTA
Leonard Maciejewski