BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 177791

Z dnia: 27 lipca 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 27 lipca 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (uchwała nr 468/2005),

- przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 469/2005),

- oddania nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21 w użyczenie Zespołowi Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 470/2005),

- przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa (uchwała nr 471/2005),

- przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu (uchwała nr 472/2005),

- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kościelcu gmina Pakość (uchwała nr 473/2005),

- przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kawęczynie do DPS w Kawęczynie (uchwała nr 474/2005),

- przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Warzynie do DPS w Warzynie (uchwała nr 475/2005),

- przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Ostrowie do DPS w Ostrowie (uchwała nr 476/2005),

- przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Parchaniu do DPS w Parchaniu (uchwała nr 477/2005),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 478/2005),

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 479/2005).


2. Zarząd przesunął termin rozpatrzenia projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji majątku po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych przy Domach Pomocy Społecznej w Ostrowie i Kawęczynie do czasu zakończenia sprzedaży majątku z tych gospodarstw.

3. Zarząd oddalił rozpatrzenie wniosku Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kościelcu dotyczącego przekazania sprzętu rolniczego z poszczególnych gospodarstw pomocniczych przy DPS do czasu ustalenia celowości i zasadności wnioskowanego sprzętu.

4. Zarząd wydał 1 postanowienie w sprawie uzgodnienia zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w rejonie ulicy Okrężek w Inowrocławiu (nr 220/2005).


STAROSTA
Leonard Maciejewski