BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176361

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 26 lutego 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 26 lutego 2003 r.


1. W związku z podpisaniem porozumienia z Burmistrzem Gniewkowa w sprawie przejęcia przez Gminę prowadzenia Szkoły Zawodowej w Gniewkowie, Zarząd upoważnił Pana Starostę do wystąpienia na sesji Rady Powiatu (w dniu 26 lutego 2003 r.) z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego informacji na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- powierzenia Pani Liliannie Dyks stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (uchwała nr 38/2003),

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za grudzień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. (uchwała nr 39/ 2003).

3. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2002 r.,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2002 r.,

- przyjęcia sprawozdania w zakresie zadań realizowanych przez koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

4. Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania i przedłożenia na kolejne posiedzenie Zarządu materiałów w przedmiocie poręczenia przez Powiat kredytu PS ZOZ w Inowrocławiu oraz uruchomienia programu weksli komercyjnych.

STAROSTA
Leonard Maciejewski