BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176218

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 6 marca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 6 marca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny łóżeczek noworodkowych typu LN-03 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo Ginekologicznym (uchwała nr 40/2002),

- powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (uchwała nr 41/2003),

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (uchwała nr 42/2003),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 43/2003),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 44/2003).

<>2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003,

- przyjęcia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej,

3. Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania na podpis Starosty deklaracji w sprawie przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej, organizowanej przez Urząd Marszałkowski.

4. Zarząd upoważnił Panią J. Kuchtę Specjalistę ds. Integracji Europejskiej do wystąpienia z pismem do Firmy Cosultingowej Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie o opracowanie studium wykonalności dla tzw. dużej obwodnicy.

STAROSTA
Leonard Maciejewski