BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176506

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 14 września 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 14 września 2005 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004r.,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18 oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 498/2005),

- zatrudnienia Pani Danuty Mikołajczak na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 499/2005).

3. Zarząd postanowił umożliwić Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu oraz Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego przy w/w szkole, przeprowadzenie w okresie roku programu naprawczego w przedmiotowym Gospodarstwie.


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta