BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176230

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 19 października 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 19 października 2005r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Inowrocławskiego na 2005r.,

- ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

- ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla Żaka II" - Z/2.04/II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

2. Zarząd przyjął informację o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów Powiatu Inowrocławskiego na 2006r.

3. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, przeprowadzonej przez Kierownika Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej na zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej gmina Janikowo (uchwała nr 520/2005),

- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej (uchwała nr 521/2005),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 522/2005),

- zmiany uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (uchwała nr 523/2005).

5. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie przez Wydział Budżetowo - Finansowy w stosownym projekcie uchwały, zapisu przewidującego uruchomienie środków własnych Powiatu w wys. 117.100,- zł poprzez dokonanie stosownych przeniesień w dziale 801 "Oświata", z przeznaczeniem na zakup materiału i osprzętu elektrycznego, celem wymiany instalacji elektrycznej oraz rozdzielni RG w obiekcie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Dworcowej 25 w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski