BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176259

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 23 listopada 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 23 listopada 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2005r. i wrzesień 2005r. oraz za okres od 1 stycznia 2005r. do 30 września 2005r. (uchwała nr 537/2005),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu myjni dezynfektora, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 538/2005),

- wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu samochodów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego w tym Zakładzie (uchwała nr 539/2005),

- wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 540/2005),

- stwierdzenia celowości zlecenia realizacji w roku 2006 zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego" (uchwała nr 541/2005),

- upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 542/2005),

- upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 543/2005),

- upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 544/2005),

- upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 545/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Koniecznej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 546/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 547/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,

- regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006r.,

- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.

STAROSTA
Leonard Maciejewski