BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176338

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 stycznia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 04 stycznia 2006r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- sprzedaży majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie publicznego zaproszenia do rokowań (uchwała nr 569/2006),

- wyrażenia zgody na zmniejszenie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez pana Aleksandra K. oraz powiększenie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez pana Andrzeja M. w budynku w Kościelcu (uchwała nr 570/2006, część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych)

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (uchwała nr 571/2006),

- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 572/2006).

2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.STAROSTA
Leonard Maciejewski