BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176198

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 20 marca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 20 marca 2003 r.


1. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- utworzenia oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu,

- utworzenia wieczorowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu,

- utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu,

- utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu,

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2003 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 48/2003),

- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 49/2003),

- ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski (uchwała nr 50/2003).

STAROSTA
Leonard Maciejewski