BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176471

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 lutego 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 8 lutego 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego (uchwała nr 595/2006),
- przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 listopada do 31 grudnia 2005r. (uchwała nr 596/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 597/2006)

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji do 2005 roku "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006",
- wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami.

3. Zarząd przyjął informację o stanie zaawansowania prac i wypłat dopłat dla rolnictwa.

4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005r., z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka.

Starosta
Leonard Maciejewski