BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176186

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 26 marca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 26 marca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2002 (uchwała nr 51/2003),
- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 52/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

3. Zarząd zobowiązał Wicestarostę do przygotowania wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki materiałów na temat wybudowania czterech indywidualnych kotłowni w Kościelcu tj. jednej kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz trzech kotłowni w budynkach mieszkalnych.

STAROSTA
Leonard Maciejewski