BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176190

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 26 kwietnia 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. (uchwała nr 631/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 632/2006),
- informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I kwartał 2006r. (uchwała nr 633/2006).
2. Zarząd zaakceptował przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich odpowiedź do Prezydenta Miasta Inowrocławia na przesłaną ofertę dotyczącą budynku przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu.
3. Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu robót odwodnieniowych piwnic w budynku byłej Bursy przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu o roboty dotyczące:
- wykonania odwodnienia rur kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej na murach piwnicznych wraz z izolacją ciepłochłonną.

Starosta
Leonard Maciejewski