BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176357

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 7 czerwca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 7 czerwca 2006 r.


1. Zarząd odroczył termin rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie - nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, - nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kawęczynie, - nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowie, w celu uzupełnienia o elementy wynikające z ustawy o finansach publicznych.
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej wInowrocławiu,.
- przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
- przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej,
- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia,
- utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych m 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
- wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej na rzecz Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.
3. Zarząd przyjął informacje Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat:
- przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi rachunku Powiatu Inowrocławskiego oraz powiatowych jednostek na okres pięciu lat,
- przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie
od 31 stycznia 2006 r. do 31 maja 2006 r.
4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego (uchwała nr 647/2006),
- wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokali usytuowanych w budynku przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu (uchwała nr 648/2006),
- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu (uchwała nr 649/2006).
5. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania w trwały zarząd Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu nieruchomości lokalowej położonej w Gniewkowie, w celu wyjaśnienia prawnego z zakresu trwałego zarządu.
6. Zarząd przyjął kolejną informację Kierownika Biura Inicjatyw Europejskich na temat stanu zaawansowania prac nad projektem obejmującym prace termomodernizacyjne we wszystkich domach pomocy społecznej oraz w wybranych obiektach edukacyjnych działających na terenie powiatu inowrocławskiego. Równocześnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej audytu energetycznego budynków objętych projektem.


Starosta
Leonard Maciejewski