BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176510

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 czerwca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 czerwca 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu,
- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
2. W związku z niewyłonieniem kandydata w konkursie przeprowadzonym w dniu 19 czerwca 2006 r. na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Zarząd przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne na w/w stanowisko z dwoma kandydatami, tj. z p. Leszkiem Kausem i Waldemarem Nowickim. W wyniku powyższego dokonał wyboru w osobie p. Leszka Kausa.
3. W związku z niewyłonieniem kandydata w konkursie przeprowadzonym w dniu 21 czerwca 2006r. na stanowisko' dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, Zarząd przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne na w/w stanowisko z dwoma kandydatami, tj. z p. Jarosławem Obiałą oraz Waldemarem Wąśniewskim. W wyniku powyższego dokonał wyboru w osobie p. Jarosława Obiały.
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
- powierzenia na okres 5 lat stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (p. Leszkowi Kausowi),
- powierzenia na okres 5 lat stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (p. Jarosławowi Obiale) oraz uzyskania o w/w kandydatach zgodnie z art. 36a o systemie oświaty, opinii Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty i Rady Pedagogicznej.
5. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich ) na temat koncepcji zagospodarowania pomieszczeń użytkowych w budynku byłej Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu dla wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
6. Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do przygotowania informacji na temat realizacji harmonogramu wykonywanych robót na drogach powiatowych.
7. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia opinii prawnej w sprawie wypłacenia osobom fizycznym odszkodowań z tytułu przyjęcia przez Miasto planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego poszerzenia drogi powiatowej - ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski