BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176261

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 lipca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 lipca 2006 r.


1. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania pisma do Prezydenta Miasta Inowrocławia, w którym podtrzymuje zajęte w dniu 14 czerwca 2006r. stanowisko dotyczące propozycji wykupienia nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu za wartość równą ceny uzyskanej przez Miasto Inowrocław za zbycie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Inowrocławiu (tj. w wys. 600 tys. zł).
2. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania pisma do Kujawskiego Stowarzyszenia Ekorozwoju w Inowrocławiu, w którym odrzuca propozycję w sprawie przekazania nieruchomości po byłych warsztatach szkolnych przy ul. Mątewskiej 384c w Inowrocławiu w użytkowanie na zasadzie użyczenia na okres 15 lat jako wkładu własnego do projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu inowrocławskiego poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Korporacyjnej w Inowrocławiu - Mątwach".
3. Zarząd podjął uchwałę nr 668/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

Wicestarosta
Tadeusz Majewski