BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176209

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 6 września 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 06 września 2006r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zaopiniowania informacji "Przedsiębiorczość społeczna - szansą rozwoju społeczno - gospodarczego",

- zaopiniowania "Informacji o działaniach promocyjnych Powiatu Inowrocławskiego",

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, w roku akademickim 2006/2007.

2. Zarząd przesunął termin rozpatrzenia informacji o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, do czasu uzupełnienia w/w informacji o dodatkowe uwagi przedstawione przez Kierownika Biura Kontroli.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu do przygotowania informacji dotyczącej propozycji planowanych wydatków w zakresie promocji Powiatu, do końca roku budżetowego.

4. Zarząd nie przychylił się do prośby Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Edukacyjnego "Fama" Sp. z o.o., ul. Toruńska 50, 85 - 023 Bydgoszcz w sprawie wyrażenia zgody na opłacanie zryczałtowanego czynszu za korzystanie z pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.