BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176182

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 października 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 4 października 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej (uchwała nr 726/2006),
- upoważnienia. Pani Grażyny Ślesińskiej z-cy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi (uchwała nr 727/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Ślesińskiej z-cy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie (uchwała nr 728/2006),
- wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku III LO im. Królowej Jadwigi przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu (uchwała nr 729/2006),
- najmu miejsca pod działalność fotograficzną (uchwała nr 730/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (uchwała nr 731/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006",
- przekształcenia Domu Dziecka w Jaksicach w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą.