BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176363

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 listopada 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 8 listopada 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- upoważnienia Pana Wiesława Nurskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi (uchwała nr 747/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Panu Wiesławowi Nurskiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 748/2006),
- wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi K. (uchwała nr 749/2006), (część informacji wyłączono ze względu na ochronę danych osobowych)
- przekazania - przejęcia mebli pomiędzy Starostwem Powia,towym w Inowrocławiu a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (uchwała nr 750/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 751/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 752/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok (uchwała nr 753/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego - Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 754/2006),
- przejęcia wyposażenia Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu oraz jego przekazania Zespołowi im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 755/2006),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. (uchwała nr 756/2006),
- przekazania w formie darowizny notebooka oraz projektora multimedialnego dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (uchwała nr 757/2006),
- przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007r. (uchwała nr 758/2006).
2. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
3. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007r.
4. Zarząd nie przychylił się do propozycji byłego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie p. Janusza Matyska dotyczącej zawarcia ugody sądowej w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę z w/w za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2006r., złożonej na rozprawie w dniu 7 listopada 2006r. przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu, z powództwa p. J. Matyska przeciwko Zarządowi Dróg Powiatowych - Staroście Inowrocławskiemu o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.
5. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie z dniem l grudnia 2006r. umów najmu na wynajem lokalu nr 011 o pow. 22,45 m2 z Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Oddział Inowrocław ul. Toruńska 50 oraz na wynajem lokalu nr 012 o pow. 25,00 m2 z P.W. Organizator Beata Tonn 88 - 100 Inowrocław ul. Roosevelta 23, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.